lopataGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla zadania "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu".

- Taka wiadomość oznacza zielone światło dla inwestycji. Decyzja środowiskowa umożliwia uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji tj. pozwolenia wodnoprawnego i ZRIDu - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD.

Od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 6 września 2016 roku, wpłynęły dwa odwołania. Były one rozpatrywane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W wyniku prowadzonego postępowania GDOŚ dokonał pełnej analizy dokumentów i oceny zapisów decyzji wydanej przez RDOŚ i wezwał MZD jako inwestora do uzupełnień i wyjaśnień. Ostatecznie decyzja została utrzymana w mocy w większości zapisów. Doprecyzowane zostały jedynie zapisy dotyczące: odwodnienia, przesadzenia występującej na terenie inwestycji populacji Turzycy Loarskiej i Turzycy Piaskowej oraz sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu.     

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego już został złożony. - Pozwolenie powinniśmy uzyskać do połowy maja. Po uzyskaniu tego dokumentu wystąpimy o wydanie pozwolenia na budowę, które planujemy uzyskać w III kwartale tego roku – dodaje Rafał Wiewiórski.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.