edroga151Ruszyła rozbudowa ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Roboty są realizowane od ul. Polnej w kierunku północnym, na odcinku o długości około 700 m. Inwestycja stanowi I etap przebudowy drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej, która docelowo będzie rozbudowana do granicy miasta.

 

- To bardzo ważna inwestycja na mapie komunikacyjnej naszego miasta. W ramach prac przebudujemy skrzyżowanie Polnej (nowej) Grudziądzkiej i Celniczej. Obecnie są to dwa skrzyżowania, które zastąpi rondo turbinowe - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu.

Budowa ronda w tym miejscu usprawni ruch, ale poprawi również bezpieczeństwo. Ułatwi wjazd na DK nr 91 z ulic podporządkowanych. - W ramach inwestycji zostaną połączone ciągi rowerowe ulic Grudziądzkiej, Polnej (nowej) i Fortecznej. Na odcinku od ul. Polnej do projektowanego ronda wyremontowane zostaną nawierzchnie ciągu pieszego i rowerowego. Poprawi się także komfort dojazdu do jednej z największych toruńskich nekropolii - dodaje Wiewiórski.

Od 30 listopada na kierowców czekają duże zmiany w ruchu.

Z ruchu wyłączona została wschodnia jezdnia ulicy Grudziądzkiej (ta po stronie cmentarza). Dla ruchu został zamknięty także fragment ul. Celniczej – od ul. Grudziądzkiej do parkingu przed CCK oraz fragment ”nowej Polnej” od ul. Grudziądzkiej do ul. Fortecznej. Nieczynny jest również fragment drogi łączącej ul. Grudziądzką z parkingiem przed CCK.

Ruch odbywa się jezdnią zachodnią. Przejazd pomiędzy jezdniami (z jezdni wschodniej na zachodnią) zorganizowany został przez wykonywane obecnie asfaltowe przejazdy.

Na czas robót zalecanych jest kilka alternatywnych tras:
1. Chrobrego – Polna – Grudziądzka
2. Grudziądzka (od centrum) – Polna – Chrobrego – Mazowiecka – CCK
3. Grudziądzka (od Łysomic) – Polna – Chrobrego – Mazowiecka – CCK
4. Polna (nowa) – Forteczna – Strobanda – Grudziądzka (kierunek Łysomice)
5. Polna (nowa) – Forteczna – Polna (stara) – Grudziądzka (kierunek centrum)
6. skrzyżowanie ulic Grudziądzkiej i Polnej (nowej) – Strobanda – Forteczna – Polna (nowa)

Roboty potrwają do końca września 2020 roku.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.