edroga316Dolnośląski samorząd będzie miał w tym roku do dyspozycji 1,34 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę środowiska.

 

– Tegoroczny budżet jest typowo rozwojowy. Wydatki na inwestycje to aż 47 mln zł więcej niż w 2018 roku. Świadczy to m.in. o skali wysiłku, jaki podejmuje samorząd województwa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Więcej pieniędzy chcemy skierować na transport i rozwój regionalny. Jestem przekonany, że przedstawiony projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska i będzie odpowiadał na najpilniejsze potrzeby mieszkańców regionu – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Transport
Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 721 mln złotych. To 17 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym obszarze będą między innymi modernizacje dróg wojewódzkich, kontynuacja budowy obwodnic dolnośląskich miast, dotowanie stale rozwijających się przewozów pasażerskich. Zwłaszcza te ostatnie są niezwykle istotne w obliczu konsekwentnego rozwijania oferty kolejowej w naszym regionie. Dolny Śląsk notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali całego kraju.

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna to dziś kilkaset połączeń kolejowych każdego dnia. Dodatkowo nowoczesny, niskopodłogowy i ekologiczny tabor oraz rewitalizowane linie kolejowe i zagęszczanie siatki połączeń. To wszystko sprawia, że kolej aglomeracyjna nie jest już jedynie planem, ale realną alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców regionu.

- W ramach budżetu przeznaczonego na infrastrukturę będziemy kontynuować modernizację dróg oraz budowę obwodnic. Ważną inwestycją, która będzie realizowana w przyszłym roku będzie też północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Ponadto planujemy rozbudowę sieci połączeń Kolei Dolnośląskich i komunikacji autobusowej – mówił Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Na budowę północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zarezerwowano kwotę ponad 87 mln zł. W sumie w wieloletnim planie finansowym na lata 2019-2023 wydatki na transport przekroczą 2,3 miliarda złotych.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.