contentmap_plugin

edroga001Władze Rudy Śląskiej pozyskały 110 mln zł unijnego dofinansowania na budowę ostatniego odcinka trasy N-S. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Grażyna Dziedzic podpisali umowę w tej sprawie. Dotacja będzie przeznaczona na realizację ostatnich 2 km drogi.

Pierwsze dwa odcinki N-S-ki są już gotowe, a trzeci jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu tej inwestycji i wykonaniu czwartego etapu połączona zostanie autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. – Trasa poza łącznikiem przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w zwartej zabudowie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Budowa trasy N-S to miejska inwestycja Rudy Śląskiej, która, łącząc DTŚ z autostradą A4, będzie bodźcem do rozwoju miasta. To ułatwienie dostępu z autostrady do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i szansa na nowe miejsca pracy. Spoglądając na to szerzej, ten projekt istotnie wpisuje się w sieć połączeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która ma tworzyć jeden zwarty organizm – ocenia marszałek Wojciech Saługa.

Dofinansowany etap budowy trasy N-S to najdłuższy odcinek tej drogi. Będzie on wiódł od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A4. Jego długość wyniesie 1,7 km. W ramach inwestycji powstaną aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie z ul. 1 Maja. Miasto posiada już dokumentację projektową tego odcinka. Szacunkowa wartość jego budowy ma wynieść ok. 185 mln zł.

Aktualnie w mieście trwa budowa odcinka trasy N-S o długości ponad 1 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. - Do tej pory w większości zakończyła się przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą. Częściowo przebudowana została też ul. Wideckiego, która dostosowana została już do nowego układu drogowego. Wybudowana została także droga dojazdowa do ogródków działkowych. Obecnie tempa nabierają prace związane z budową wiaduktu nad ul. Kokota. Trwają też prace ziemne na całej długości budowanego odcinka – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S kosztować będzie ponad 48 mln zł. Oprócz budowy 1 km trasy i dwupoziomowego węzła z ul. Kokota prace drogowe obejmą też budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Ten odcinek gotowy ma być do grudnia 2018 r.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł.

– Do budowy wszystkich odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 90 mln zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 236 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono około 148 mln zł. Z tej kwoty ponad 66 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.