4Trwa szereg prac przy nowych obiektach inżynierskich w ciągu trasy S5, która połączy Bydgoszcz z Poznaniem. Powstają nowe wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt.

 

- Prace przy wszystkich obiektach prowadzone są niemal równocześnie. Najbardziej zaawansowane roboty prowadzone są w okolicach Szubina i Kowalewa. Trwa tam betonowanie płyt wiaduktów, które umożliwią w przyszłości przejazd nad trasą S5 w ciągu lokalnych dróg w kierunku miejscowości Smolniki (WD5-8) oraz Mąkoszyna (WD5-9). Powstaje też nowy most nad rzeką Gąsawką w ciągu zarówno drogi ekspresowej jak i istniejącej drogi krajowej (MS5-11 i MS5-11a). Trwa tam wykonywanie fundamentów i przyczółków wraz z podporami – wyjaśnia dyrektor zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak.

Obiekt mostowy powstaje też nad lokalną strugą w okolicach Szubina (MS5-7). Budowane są też przepusty dla zwierząt. Konstrukcja taka wznoszona jest między innymi pomiędzy terenami leśnymi w pobliżu miejscowości Sobiejuchy (PG5-12a i PG5-12b). Prace remontowe prowadzone są przy istniejących obiektach nad obwodnicą Szubina, które wybudowano w 2007 roku. Są to konstrukcje od początku dostosowane do przekroju drogi dwujezdniowej (min. WD5-1 – wjazd do Szubina, WD5-4 – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 Szubin-Łabiszyn). Prace przy mostach i wiaduktach na ważnym odcinku trasy ekspresowej zakończą się w IV kwartale 2018 roku.

Obecnie wszyscy wykonawcy starają się zrealizować możliwie największy zakres prac przed zbliżającą się zimą. Dużym wyzwaniem przy budowie odcinka trasy S5 z Szubina do Żnina jest często dostawa materiałów budowlanych i dojazd maszyn. Teren jest grząski i tymczasowe drogi nie zapewniają dobrej nośności. Prowadzenie prac inżynieryjnych w wykopach (np. przy fundamentach wszystkich obiektów) jest możliwe często tylko dzięki użyciu igłofiltrów – specjalnych systemów zaprojektowanych do obniżania poziomu wód gruntowych.

123

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z opracowanym projektem aglomerację trójmiejską, bydgoską i poznańską za dwa lata łączyć ma nowa dwujezdniowa droga ekspresowa S5. Zadanie polegające na budowie dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało podzielone na 7 odcinków. Jednym z pierwszych, na którym rozpoczęły się prace budowlane, jest 19-kilometrowy fragment trasy pomiędzy Szubinem i Żninem. Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum, któremu lideruje firma Trakcja PRKiI SA. Za budowę obiektów inżynierskich jako podwykonawca kwalifikowany odpowiadać będzie firma „Gotowski”. Najważniejszym elementem nowej trasy będą 3 nowe węzły drogowe (Szubin Południe, Pałuki i Żnin Północ) oraz rozbudowany węzeł Szubin Północ. Na trasie zaplanowano również szereg wiaduktów w ciągu dróg lokalnych oraz dwa przejścia dla zwierząt.

***
Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. W budowie znajduje się 130-kilometrowy odcinek od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską. Wartość całego kontraktu to 2,5 mld zł.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.