edroga113Budowa ostatniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach jest zaawansowana w ponad 60%. Oddanie go do użytku zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Ostatnia część Drogowej Trasy Średnicowej jest budowana w śródmieściu Gliwic. To bardzo skomplikowana inwestycja o wartości około miliarda złotych. Na trasie o długości 5,6 km powstaje 6 kluczowych powiązań z miejskim układem drogowym, mosty i wiadukty, a także prawie 500-metrowy tunel pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową.

Na przełomie kwietnia i maja w dwóch miejscach należy spodziewać się kolejnych zmian w organizacji ruchu. Zamknięta zostanie ul. Sienkiewicza w pobliżu nowego wiaduktu, ponieważ będzie budowane docelowe połączenie DTŚ z ul. Sienkiewicza. Aby ułatwić przemieszczanie się w tym rejonie, możliwy będzie przejazd przez ul. Jana Śliwki. Na koniec kwietnia zaplanowano otwarcie ul. Hutniczej, gdzie przebudowywano kanalizację deszczową oraz budowano rondo. Na początku maja oddane zostaną do użytku wiadukt i kładka dla pieszych nad DTŚ pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską.

Drogowa Trasa Średnicowa zakończy się na węźle z drogą krajową nr 88. W tym miejscu prace są już bardzo zaawansowane, widać prawie gotowe ronda. Pod koniec kwietnia możliwe jest udostępnienie kierowcom połączenia DK 88 z ul. Portową – w kierunku Łabęd. Będzie to jedno z wielu połączeń DTŚ z drogami w Gliwicach.

***

G2 to ostatnia inwestycja związana z DTŚ Katowice-Gliwice. Początkowo inwestycja była realizowana w ramach RPO. W 2013 roku samorządy Województwa Śląskiego i Gliwic uzgodniły z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przeniesienie budowy G2 z RPO do Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na początku listopada 2014 roku otwarta została pierwsza, prawie 3-km część Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (odcinek G1), prowadząca od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.