contentmap_plugin

edroga380Na budowie drogi łącznikowej pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A4 a drogą krajową DK 94 kończą się już prace związane z przełożeniem sieci elektrycznej, która kolidowała z inwestycją. Profilowane i zagęszczane jest podłoże, wykonywane wykopy i budowane filary wiaduktu. Trwają prace przy wykonywaniu zbrojenia i betonowania elementów tych filarów.

IMG6056Wykonawca ma wybudować jednojezdniową drogę klasy GP długości około 2,1 km, wzmocnić podłoże oraz zapewnić stateczność nasypów i skarp. W ramach inwestycji powstanie m.in. ponad 200-metrowa estakada, przejście dla zwierząt średnich, rondo i łącznice do ronda.

Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Leśną, drogi dojazdowe i istniejący system odwodnienia pól. Zbudowane będą przepusty, drogi technologiczne, ekrany akustyczne, zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja obejmuje także przebudowę i budowę oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chodnika i urządzeń infrastruktury technicznej.

Koszt zaprojektowania i budowy drogi łącznikowej klasy GP wynosi prawie 44 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.