contentmap_plugin

WP 20161104 07 55 16 ProWrocław poszukuje firmy, która wykona dokumentację projektową dla kolejnego odcinka obwodnicy Leśnicy, który połączy drogę budowaną już między ulicami Średzką i Graniczną z ul. Kosmonautów. Tymczasem wykonawca prac budowlanych (Skanska) zakończył montowanie nasuwanego mostu nad Bystrzycą. Proces nasuwania konstrukcji trwał 5 miesięcy.

Most nad Bystrzycą to najpoważniejsze wyzwanie inżynieryjne całej obwodnicy Leśnicy. Powstał nad istniejącym mostem Ratyńskim. Dodatkowo most ten jest wyzwaniem architektonicznym z punktu widzenia przeszkód, jakie pokonuje: rzekę Bystrzycę, istniejący most Ratyński oraz ulicę Beskidzką. Technologia nasuwania podłużnego idealnie pokonała powyższe przeszkody i dzięki niej koryto rzeki pozostało w nienaruszonym stanie. Nie było również konieczności wyłączania mostu Ratyńskiego z ruchu, nad którym powstaje obiekt. Most ma 7 przęseł, 327 metrów długości, ponad 16 metrów szerokości, jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu.

Proces nasuwania obejmował przygotowanie i nasunięcie 15 segmentów i trwał 5 miesięcy. Przy metodzie tradycyjnej budowa tego obiektu potrwałaby 9 miesięcy. Po odpowiednim przygotowaniu każdy segment nasuwany był 4 godziny, co łącznie daje 60 godzin nieustannej operacji nasuwania.

Most, choć nasunięty, nie jest jeszcze gotowy do przyjęcia ruchu. Został zakończony pierwszy, bardzo ważny etap jego budowy. Teraz rozpocznie się proces wykończeniowy, który obejmie wyposażenie mostu w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 metrów będzie miała dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

WP 20160711 15 07 53 ProWP 20160826 14 55 17 ProWP 20160915 15 35 48 ProWP 20161104 07 51 00 Pro
WP 20161104 07 55 16 ProWP 20161104 08 08 21 ProWP 20161104 08 08 47 ProZdjęcie-0043
Skanska zakończyła budowę pierwszego odcinka obwodnicy Leśnicy, od ulicy Rdestowej do Granicznej. Ruch na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z nowo wybudowanym fragmentem został przywrócony. Na moście w ciągu ul. Piołunowej została wykonana nawierzchnia bitumiczna, obecnie wykonywane są ciągi pieszo-rowerowe. Pomiędzy ul. Ratyńską a powstającym wiaduktem i mostem wykonywane są prace brukarskie. Trwają przygotowania do układania masy bitumicznej na tym odcinku. Na odcinku Miodowa-Trzmielowicka obecnie są wykonywane warstwy nasypu oraz kanalizacja deszczowa. Na odcinku Trzmielowicka - Malczycka Skanska wykonuje warstwy konstrukcyjne. Odcinek ul. Piołunowej do ul. Osienieckiej jest na etapie oczekiwania na zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.