contentmap_plugin

P6020235Wprowadzono już pierwsze zmiany organizacji ruchu poprzedzające prace przygotowawcze do budowy ronda w Lipniku na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i 77. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 

W Lipniku w województwie świętokrzyskim krzyżuje się międzynarodowa droga nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów – Barwinek z drogą krajową nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl. Z uwagi na duże natężenie ruchu na obu trasach, czas oczekiwania na włączenie się do ruchu na trójwlotowym skrzyżowaniu ulegał wydłużeniu, a wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców było częstą przyczyną wypadków i kolizji. Średnio dochodziło tu do kilku niebezpiecznych wypadków w ciągu roku. Ryzyko wyeliminowane zostanie dzięki przebudowie skrzyżowania na rondo. Inwestycja za ponad 3,8 mln złotych jest zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw przystąpił do zaprojektowania ronda turbinowego. Prace projektowe prowadzone były od 2017 roku. Zakończenie samej budowy planowane jest latem br.

W czasie prac budowlanych, co najmniej kilkakrotnie zmieniona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Pierwszy etap polega na wprowadzeniu oznakowania informacyjnego, ograniczeniach prędkości oraz zawężeniach jezdni na dojazdach do ronda polegających na zajęciu wydzielonych pasów do skrętów w lewo i w prawo (w pierwszej kolejności na dojeździe do skrzyżowania drogą nr 9 od Klimontowa). Następnie wykonawca przystąpi do demontażu wysepek i innych elementów w obrębie jezdni oraz odhumusowania terenu wokół skrzyżowania. W tych obszarach rozpoczną się pierwsze prace zasadnicze.

W ramach pierwszego etapu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w latach 2016-2018 zaplanowano 26 zadań, takich jak budowa chodników, ciagów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnych oraz przebudowa skrzyżowań za łączną kwotę 55 mln złotych.

Źródło: GDDKiA O/ Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.