51Gorsza pogoda nie wstrzymała wszystkich prac przy budowie trasy S5 pomiędzy Żninem i granicą województwa kujawsko-pomorskiego. Kontynuowane są roboty, które mogą być realizowane również przy niższych temperaturach związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, wyposażaniem obiektów inżynierskich i rozbiórkami ostatnich obiektów kolidujących z nową trasą ekspresową i drogami dojazdowymi.

 

Południową część województwa kujawsko-pomorskiego za sprawą trasy ekspresowej S5 od połowy 2017 roku to największy plac budowy. Na Pałukach powstają nowe wiadukty, mosty, przepusty i jezdnie.

Budowa 129-kilometrowej trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która połączy autostrady A1 (Trójmiasto - Śląsk) i A2 (Warszawa - Berlin) to jedna z największych inwestycji na terenie kraju. Jej szacowana wartość to ponad 2,5 mld zł. Ze względu na skalę przedsięwzięcia GDDKiA zdecydowała się na podział zadania na 7 odcinków o długości od około 10 do 25 kilometrów. Za prace na najdłuższym z nich, pomiędzy Wielkopolską i Żninem, odpowiada konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud S.A. W ramach inwestycji powstaje m.in. 16 obiektów inżynierskich, dwie jezdnie, cztery dwupoziomowe węzły drogowe, szereg odcinków dróg poprzecznych, dwa miejsca obsługi podróżnych, miejsca do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i inspektorów transportu drogowego.

525354

 

 

 

 

 

 

- Zaawansowanie prac osiągnęło 70 procent – mówi wiceprezes firmy Kobylarnia S.A. Michał Niemyt. – To najlepszy wynik notowany na budowie trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim. – Jednak podobnie jak inne firmy odczuwamy wszystkie negatywne zjawiska jakie występują od kilkunastu miesięcy na rynku budowlanym. To między innymi znaczący wzrost cen materiałów budowlanych i paliw, wzrost kosztów pracy i coraz większe trudności w pozyskiwaniu podwykonawców robót branżowych. Te wszystkie ryzyka zostawiono po stronie wykonawców. Dodatkowym problemem jest coraz bardziej negatywne nastawienie banków do branży, co nie uławia realizacji zadań. Wpływa to na rentowność spółki. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych podmiotów opieramy się wyłącznie na polskim kapitale - podkreśla prezes.

Dzięki stosunkowo łagodnej zimie również w grudniu i styczniu na trasie S5 pomiędzy Żninem i granicą województwa można było realizować szereg prac. Udało się w tym czasie dokończyć budowę konstrukcji kilku obiektów inżynierskich, kontynuować roboty przy kanalizacji, rowach odwodnieniowych oraz dokończyć część prac brukarskich. Poza tym realizowany był szereg innych prac m.in. profilowanie poboczy, rozbiórki ostatnich obiektów kolidujących z inwestycją, roboty ziemne. Okres zimowy jest wykorzystywany również do serwisu wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych oraz kontraktowania materiałów budowlanych. Wczesną wiosną planowane jest uzyskanie przejezdności nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 w obrębie węzła Żnin. Zakończenie wszystkich prac budowlanych i uzyskanie przejezdności trasy ekspresowej planowane jest wczesną jesienią.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.