contentmap_plugin

fileW dniach 5-6 kwietnia w Puławach trwa III Lubelskie Forum Drogowe, którego tematami przewodnimi są: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego w perspektywie zbliżającego się ukończenia realizacji dojazdu do mostu na Wiśle na obwodnicy Puław, współdziałanie różnych szczebli administracji w realizacji inwestycji pełniących ważne funkcje komunikacyjne oraz zadania administracji drogowej w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

 

file 1W IV sesjach tematycznych, dotyczących m.in. budowy obwodnicy Puław, innowacji i bezpieczeństwa, wystąpią przedstawiciele GDDKiA, administracji województwa lubelskiego i Poliechniki Lubelskiej. Prelegenci poruszą tematy związane z hałasem drogowym, nawierzchniami drogowymi, brd, uspokojeniem i zarządzaniem ruchem drogowym.

Polski Kongres Drogowy, który jest organizatorem konferencji, zaplanował również wycieczkę techniczną - przejazd placem budowy łącznika S12 koło Puław.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.