file 94Polski Kongres Drogowy - Polski Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowały w Suwałkach wydarzenie poświęcone wykorzystaniu betonu w drogownictwie i w miejskich przestrzeniach publicznych. Konferencja „Beton w drogownictwie” będzie organizowana co dwa lata.

 

Tematyka konferencji koncentruje się wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu, jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Obrady dotyczą również utrzymania dróg betonowych, a także recyklingu nawierzchni. Uczestniczące w wystawie firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Portal edroga.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej na: http://kongresdrogowy.pl/konferencja/110-beton-w-drogownictwie#podstawowe-informacje 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.