bridge 1081902 960 720Umowa dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46″ została podpisana ponad pół roku temu.

 

W ramach realizacji tej inwestycji powstanie odcinek drogi o długości ok. 11,5 km, który ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Planowany przebieg trasy rozpocznie się przed Brzęczkowicami i wepnie do obecnego przebiegu DK 46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka), dziewięć większych i siedem mniejszych obiektów inżynierskich.

Planowany termin zakończenia budowy to 24 listopada 2021 roku.

Aktualnie wykonawca kontynuuje prace projektowe w zakresie:
· uszczegółowienia rozwiązań projektu budowlanego, przygotowanie materiałów do uzgodnień branżowych, składanie wniosków o uzgodnienia;
· przygotowania i przekazania materiałów uzupełniających do aktualizacji DŚ;
· prac nad operatami wodnoprawnymi;
· prac nad projektem konstrukcji nawierzchni;
· wprowadzania zmian do projektu docelowej organizacji ruchu;
· uzgadniania przebiegu linii rozgraniczających;
· wprowadzania korekt do projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem;
· opracowania projektu rozbiórek.

Źródło: GDDKiA O/Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.