IMG 0492Przebudowa alei Wojska Polskiego, ulicy Zwolińskiego i odcinka ulicy Żółkiewskiego w Radomiu wciąż postępuje. Najwięcej prac toczy się obecnie w okolicach ronda Popiełuszki, chociaż na innych fragmentach także sporo się dzieje. Wykonawca zastrzega, że ze względu na okres zimowy roboty prowadzone są tam, gdzie pozwalają na to warunki atmosferyczne.

 

Na ulicy Żółkiewskiego kontynuowana jest budowa nowego kanału deszczowego pomiędzy ulicą Kozienicką i rondem Popiełuszki. Rozpoczęły się ponadto przygotowania do przejścia tym kanałem przez rondo - w celu połączenia z aleją Wojska Polskiego. Wszystkie prace są prowadzone bez całkowitego wstrzymywania ruchu kołowego, ale wiąże się to oczywiście z tymczasowymi utrudnieniami. Części poszczególnych pasów ruchu są w tym rejonie okresowo zwężane.

Na południowej jezdni ulicy Żółkiewskiego (budowanej od podstaw w śladzie dotychczasowej drogi) skończyło się już wykonywanie tak zwanych przykanalików i wpustów drogowych. Dobiegła tam też do końca przebudowa wodociągu - teraz prowadzone są między innymi próby jego szczelności. Po otrzymaniu pozytywnych wyników wodociąg zostanie przepięty na nową nitkę. Następne w kolejności są prace drogowe na wspomnianej jezdni. Już widać tam podbudowę drogi, a niebawem rozpocznie się stawianie krawężników. Kolejność wykonywania robót musi zawsze być taka sama, czyli najpierw instalacje podziemne, a dopiero potem konstrukcja jezdni.

Na alei Wojska Polskiego została zakończona budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami na skrzyżowaniu ze wschodnim wlotem ulicy Odrodzenia (od strony Lotniczej). Takie same prace zaczęły się ostatnio na zachodniej jezdni południowego dojazdu do wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami LED na południowym dojeździe do wspomnianej przeprawy, a także przy drodze zbiorczej pomiędzy ulicami Odrodzenia a Lubelską. Trwają też następne prace przy wykonywaniu murów oporowych. Na samym wiadukcie nad torami są wykonywane roboty odwodnieniowe. W momencie poprawienia się pogody będą prowadzone niezbędne prace polegające na zabezpieczaniu żywicami powierzchni betonowych obiektu mostowego.

Sukcesywnie postępuje budowa zachodniej jezdni alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej aż do ulicy Ogrodniczej, czyli w miejscu starej drogi. Prowadzone są tam roboty konstrukcyjne i brukarskie. Również na połączeniu ulicy Lubelskiej z łącznicami tras krajowych nr 9 i 12 trwają obecnie prace polegające na budowie nowych chodników i wymianie krawężników. Przy wschodniej jezdni - na całym odcinku pomiędzy ulicami Lubelską a Beneta - wykonywane są umocnienia i "humusowanie" skarp. Kontynuowane są także prace związane z powiększaniem ronda Popiełuszki. Na ulicy Zwolińskiego (wylotówce na Lublin) budowane są natomiast nowe nasypy pod przyszłe jezdnie.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.