tory poznanTrwa przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Aktualnie w obrębie ronda Żegrze montowane jest torowisko. Prace pomiędzy os. Lecha a rondem zakończą się pod koniec przyszłego roku.

 

W najbliższych dniach, oprócz kontynuacji montażu torowiska w rejonie ronda Żegrze, wykonawca zajmie się pracami związanymi z budową jezdni, dróg rowerowych i chodników na rondzie oraz w jego sąsiedztwie, budową wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechnicznej, jak równieżukładaniem kabli energetycznych.

Zgodnie z przyjętym dla tego etapu inwestycji harmonogramem, zasadnicze roboty do końca roku będą się toczyć w rejonie ronda Żegrze. Od nowego roku przeniosą się na odcinek pomiędzy os. Lecha a rondem Żegrze. Przestaną wówczas jeździć tamtędy tramwaje linii nr 17.

Dzięki przebudowie i zastosowanej technologii na całej trasie znacznie poprawi się komfort podróżowania. Zyskają też mieszkańcy, bo przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań. Co istotne, trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze zyskają dotychczasowe przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, na którym przesiadki będą dokonywane "drzwi w drzwi". Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, umożliwiające swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.

Rozbudowane zostanie rondo Żegrze (powiększy się jego średnica). Zlikwidowane zostaną niewygodne przejścia podziemne, powstanie układ przystanków tramwajowych od strony ul. Żegrze. W tym rejonie nastąpi też przebudowa i budowa nowych chodników oraz dróg rowerowych.

Zakres prac przewiduje wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa, w tym sygnalizacji świetlnej, a także budowę systemu monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa itp. W rejonie ronda Żegrze zasadzone będą nowe drzewa. Postawiona zostanie też tzw. mała architektura na przystankach, czyli wiaty, ławki, czy tablice informacji pasażerskiej.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze jest częścią przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Prace zostały podzielone na etapy, żeby utrzymać stały dojazd do zajezdni na Franowie. Zakończenie przebudowy wszystkich odcinków przewidziano na rok 2023.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.