DSC01192Roboty brukarskie, betonowanie torowiska oraz montaż sieci wodociągowej – to zadania, których w najbliższych dnia podejmować się będą drogowcy przy przebudowie ul. Arkońskiej.

 

Początek roku dla drogowców zajmujących się przebudową ul. Arkońskiej jest bardzo pracowity. W minionym tygodniu odbywał się montaż końcowego odcinka torowiska w al. Wojska Polskiego w kierunku centrum miasta. Rozkładane były szyny, odbywał się montaż okładzin wibroizolacyjnych, spawanie termitowe styków. Rozpoczęły się też prace przygotowawcze do zabetonowanie dolnej płyty torowiska.

W ciągu najbliższych dni będą prowadzone prace brukarskie przy rondzie i al. Wojska Polskiego. Drogowcy konturować będą również roboty związane z montażem i betonowaniem torowiska na al. Wosjska Polskiego w kierunku centrum miasta. Rozpoczną się także roboty przygotowawcze do montażu sieci wodociągowej.

Projekt obejmuje przebudowę ul. Arkońskiej, budowę torowiska tramwajowego oraz pętli tramwajowo-autobusowej „Las Arkoński”, budowę ronda oraz parkingu przy stadionie K.S Arkonia na ponad 170 miejsc. Powstaną też nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.