contentmap_plugin

20171026 112409Asfaltowanie, budowa ścieżek rowerowych, przygotowania pod ułożenie ustroju nośnego wiaduktu - to najważniejsze prace, jakie obecnie można zaobserwować przy przebudowie ulicy Łódzkiej w Toruniu. Zgodnie z umową prace potrwają do 21 października 2018 roku.

 

Ulica Łódzka jest przebudowywana na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Odcinek ma 2,4 km długości. Na odcinku od ul. Lipnowskiej do Włocławskiej powstaje układ dwujezdniowy, na dalszym odcinku od Włocławskiej do ul. Zdrojowej przebudowana zostanie istniejąca jezdnia. Na całym odcinku powstaje infrastruktura dla rowerzystów i pieszych.

W ramach inwestycji powstają dwa wiadukty nad torami kolejowymi. - Każdy z obiektów będzie miał długość prawie 38 metrów. Pierwszy z nich, tzw. południowo-zachodni, będzie miał szerokość 9 m, a drugi, zlokalizowany po stronie północno-wschodniej, 12,7 metra - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.

20171026 113620Do ich wybudowania zostanie zużyte 1200 m3 betonu i 110 ton stali. Na szerszym wiadukcie oprócz ruchu pojazdów zostanie wytyczony ciąg pieszo-rowerowy, na węższym będzie dopuszczony tylko ruch kołowy.

- Prace są skupione na północno-wschodnim wiadukcie. Zaawansowanie prac przekroczyło w tym miejscu 60%. Kończymy montaż murów oporowych, lada dzień rozpoczniemy montaż belek, na których zostanie wykonana płyta nośna obiektu - mówi Krzysztof Furto, kierownik z ramienia PBDI S.A.

Oprócz prac na wiadukcie trwają prace drogowe. Na dojeździe do wiaduktu, odcinek od Lipnowskiej do wiaduktu, a ukończeniu są roboty bitumiczne. W tym tygodniu rozpoczną się roboty drogowe na odcinku od Włocławskiej do Miodowej (odcinek leśny). Wykonawca rozpocznie układanie nawierzchni na ścieżce rowerowej. Na pozostałej części nowej jezdni wykona także podbudowę. Na Zdrojowej trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Z kolei na wysokości ulicy Włocławskiej budowane jest nowe rondo.

***

Realizowana obecnie inwestycja to II etap prac. W 2015 roku zakończył się I etap przebudowy ul. Łódzkiej. Arteria została przebudowana na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej (skrzyżowanie z Trasą Wschodnią). Długość przebudowanego fragmentu wynosi 1,3 km. Po przebudowie ulica Łódzka stała się trasą dwujezdniową, posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach przebudowy została wykonana kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Powstał chodnik i ścieżka rowerowa, co poprawiło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W rejonie skrzyżowań powstały dodatkowe pasy, pozwalające skręcającym na bezkolizyjne pokonanie skrzyżowania. Wykonawcą robót była firma PBDI. Koszt przeprowadzonych w 2015 roku prac to 11,6 mln zł. Równolegle z przebudowa ul. Łódzkiej realizowane były prace związane z budową tzw. bajpasu, który umożliwia płynny i bezkolizyjny przejazd, bez konieczności wjazdu na rondo, kierowcom jadącym od strony ul. Andersa w kierunku Łodzi.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.