PART 1559725368469W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, wspólna inicjatywa Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Celem forum jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy i włączenia polskiego środowiska drogowego w wymianę najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej w obszarze drogownictwa.

Obecny na konferencji marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zaznaczył podczas uroczystego otwarcia obrad, że rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden z priorytetów dla zarządu województwa, a drogi to podstawa rozwoju gospodarczego. Podkreślił także, że Forum to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami polskiej administracji drogowej, jednostkami badawczymi i praktykami z firm branży drogowej oraz ich odpowiednikami w innych krajach.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor wręczyli pamiątkowe medale dla współpracujących podmiotów i instytucji oraz długoletnich pracowników. Jednym z wyróżnionych był dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej.

PART 1559725072156PART 1559725112917PART 1559725144070

 

 

 

 

 

 

 

Śląskie Forum Drogownictwa posiada ugruntowaną pozycję wśród konferencji technicznych i gromadzi corocznie wielu specjalistów branży drogowej z Polski i Europy. Przewodnimi tematami tegorocznej edycji były m.in. sposoby redukcji hałasu komunikacyjnego, podnoszenie trwałości dróg o nawierzchniach asfaltowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym bezpieczeństwa motocyklistów, metody nowoczesnego zarządzania drogami.

Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która odpowiada za zarządzanie drogami w regionie. W tym roku obchodzi 20. rocznicę istnienia.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.