edroga068Dobrodzień doczeka się obwodnicy. Dzięki nowej drodze tiry nie będą wjeżdżać do centrum miasta. W najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na tę inwestycję. W województwie w kilku miejscowościach trwają prace budowlane. Najważniejsza inwestycja to budowa obwodnicy Malni i Choruli.

 

Na południe od Dobrodzienia zostanie wybudowana obwodnica (DW 901), która połączy się z drogą krajową nr 46. Obok drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Dla ułatwienia podróżowania mieszkańców przygotowane zostaną zatoki autobusowe. Wymienione zostanie również oświetlenie wzdłuż drogi. Koszt inwestycji szacuje się na około 65 mln zł.

Jak mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, obok głównej inwestycji będą budowane drogi gospodarcze i punkt kontrolny dla inspektorów ruchu drogowego. – Jest to jedna z kilku największych planowanych inwestycji w regionie. Dla samego miasta jest ona od lat oczekiwana. To udogodnienie nie tylko dla mieszkańców, ale również ruchu tranzytowego – wyjaśnia Szymon Ogłaza.

– Naszym zamierzeniem było wyprowadzenie ruchu z Dobrodzienia. Zbudowane zostaną dwa ronda. Jedno w miejscu połączenia z budowaną obwodnicą Myśliny drugie przy „Dobrotece” – mówi Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

W województwie opolskim trwa remont drogi prowadzącej do Zamku w Mosznej (DW 409). Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni. Podobnie jak w poprzedniej inwestycji zbudowany zostanie również ciąg pieszo – rowerowy, chodnik, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych z azylem.

Aktualnie od strony Prudnika droga jest zamknięta. W drugim etapie przebudowy kierowcy napotkają na utrudnienia od strony Krapkowic. – Jest to ważne połączenie z uwagi na Zamek, który jest naszą atrakcją turystyczną. Po kolejnej inwestycji w Alei Lipowej, będzie można bezkolizyjne dojechać z Prudnika do Mosznej – mówi Ogłaza.

Kolejnym miejscem na mapie trwających inwestycji drogowych są Racławice Śląskie (DW 417). Trwa tam przebudowa mostu na rzece Osobłoga. Remontowana jest również droga między Niemodlinem a Wydrowicami (DW 405), w Branicach (DW 419), w Kielczy w stronę granicy województwa (DW 901) oraz Przylesiu (DW 401).

Największa trwająca inwestycja drogowa w województwie to budowa obwodnicy Malni i Choruli. Wartość kontraktu to ponad 40 mln zł. Za tę kwotę powstanie ponad 6 km trasy, która ominie miejscowości od północy.

Droga będzie budowana w technologii betonowej. Szacuje się, że na jej wykonanie potrzeba około 28 tysięcy m3 betonu. Obwodnica będzie poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423. Trasa, omijając Malnię i Chorulę od północy, doprowadzi ruch do skrzyżowania dróg wojewódzkich 423, 424 oraz 409 – do ronda pomiędzy Krapkowicami a Gogolinem. Dzięki temu Opole zyska bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym „Gogolin”, a mieszkańcy Malni i Choruli odetchną od ruchu ciężarówek.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.