file 27W dniach 14-16 listopada odbywają się V Krakowskie Dni Nawierzchni, podczas których podejmowana jest tematyka wzmacniania nawierzchni i najnowszych technologii budowy dróg.

 

Podczas tegorocznej edycji obchodzony jest podwójny jubileusz: piątego wydarzenia nawierzchniowego i trzydziestego spotkania z cyklu konferencje specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

Ponadto, konferencja rozpoczyna się zaledwie kilka dni po rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stąd jedna z sesji poświęcona będzie odzyskaniu niepodległości w drogownictwie.

Krakowskie Dni Nawierzchni mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej, jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stabilizacji podłoża gruntowego pod budowle drogowe, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

Spotkanie współtworzą najwyższej klasy eksperci reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe, instytuty badawcze, administrację państwową, projektantów i nowoczesne przedsiębiorstwa.

file 28file 30file 31file 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file 33file 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file 29file 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl jest patronem medialnym konferencji.

600x200 KDN

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.