28900db985e2772d5afed537a1cc117109e8ebeb20 grudnia Strabag ukończył prace przy budowie trzeciego pas na autostradowej obwodnicy Poznania na odcinku 16 km. Kontrakt przewidziany na 90 tygodni (pomijając okresy zimowe), podpisany w listopadzie 2018 roku z Autostradą Wielkopolska SA, miał zostać ukończony w maju 2021.

 

Roboty rozpoczęto w marcu br, zasadnicza ich część, czyli dobudowa 3 pasa ruchu wraz z infrastrukturą towarzyszącą została przekazana kierowcom 20 grudnia 2019 r., czyli 1,5 roku przed terminem wynikającym z podpisanej umowy.

Budowa prowadzona była przy nieprzerwanym ruchu pojazdów na autostradzie A2, którą codziennie przejeżdża ok. 70 tys. pojazdów. Daje to ok. 18 mln samochodów w czasie trwania wykonywanych prac budowalnych. Największym wyzwaniem było wytyczenie tymczasowej organizacji ruchu, tak by w jak najmniejszym stopniu ograniczała przepustowość autostrady. W całym cyklu budowy na autostradzie utrzymano po 2 pasy ruchu w obu kierunkach.

49078620903 3ce0147241 o49079361322 27e7dce196 o

 

 

 

 

 

 

Do budowy nawierzchni ścieralnej A2 oraz warstwy wiążącej zastosowano technologię modyfikacji asfaltu granulatem gumowym RubberBit, opatentowanej przez Strabag. Rozwiązanie wykorzystujące gumę ze zużytych opon sprawia, że nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Nawierzchni wykonana w tej technologii powoduje skrócenie drogi hamowania o 25%. Jednocześnie pojazdy osiągają lepszą przyczepność. Tego typu nawierzchnie Strabag zastosował m.in. na Trasie Nowohuckiej (Wschodniej Obwodnicy Krakowa), która jest fragmentem drogi S7 oraz na drodze S8 od węzła Opacz do węzła Janki.

ccd6fce7d477ca5f5ee09f9cfe65c4ce34c0cfabf4cde31fbf008bffaa33dfbae0f5e86b39f9b51ffcab2892dff3354b29c93a06fb47bef28e9e110c

 

 

 

 

 

 

Poza budową trzeciego pasa zamontowano 86 km barier stalowych, ustawiono 28 tys. m2 ekranów dźwiękochłonnych, wymieniono systemu oświetlenia na całym odcinku, na 1300 opraw led. Ponadto ułożono łącznie ok 20 km kabli oraz zamontowano 10 bramownic wyposażonych w elementy systemu zarządzania ruchem takie jak: tablice zmiennej treści kamery wizyjne oraz kamery detekcji ruchu.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.