contentmap_plugin

edroga233W Starym Objezierzu w powiecie gryfińskim oddano do użytku przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 125 z nowym tunelem pieszo-rowerowym. Obiekt powstał w miejscu zlikwidowanego 77-letniego wiaduktu drogowego nad torowiskiem nieczynnej linii kolejowej.

Droga wojewódzka nr 125 łączy przygraniczną wieś Bielinek z Cedynią i Moryniem oraz z drogą krajową nr 31. Jest to trasa tranzytowa, wykorzystywana głównie przez mieszkańców gmin: Morynia, Mieszkowic i Cedyni.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat droga w Starym Objezierzu przebiegała po wiadukcie, pod którym znajdowały się tory kolejowe trasy Godków-Siekierki. Linia kolejowa jest nieczynna, ale likwidując wiadukt zachowano jej przebieg, gdyż znalazła się w przygotowywanym przez Urząd Marszałkowski projekcie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

W tej chwili Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił już przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla pierwszych 62 km dróg rowerowych w ramach tej sieci.

Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. Całość została sfinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.