contentmap_plugin

144489030611 listopada w Żywcu został uruchomiony odcinek drogi nr 945 na Korbielów, przebiegający półotwartym tunelem pod nowym mostem. Otwarcie tunelu mogło nastąpić po demontażu tymczasowej kładki dla pieszych.

Jest to końcowy etap inwestycji pn „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945".

Niespełna miesiąc wcześniej (15 października) został otwarty most, który połączył dwie części miasta: Zabłocie i centrum.

Inwestycja obejmowała budowę mostu, półotwartego tunelu, drogi dojazdowej, ronda, drogi serwisowej oraz deptaka. Jej całkowity koszt wyniósł około 38 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Budowa obwodnicy w ciągu DW nr 945 była kolejną dużą inwestycją w Żywcu: latach 2010-2011 powstała północna obwodnica, połączona z przebudową fragmentu drogi wojewódzkiej 946.

Źródło: UM Żywiec, ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.