trasa lagiewnickaOd półtora roku trwa budowa Trasy Łagiewnickiej, która jest elementem tzw. trzeciej obwodnicy Krakowa. Będzie miała długość ok. 3,5 km, z czego 2 km poprowadzone zostanie w tunelach. Rozciągać się będzie od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

 

– Około 60 proc. budowanej przez nas trasy będzie biegło w tunelach. Łącznie powstanie sześć tuneli drogowych i jeden tramwajowy. Dzięki temu oddziaływanie ruchu ulicznego i tramwajowego na otoczenie będzie ograniczone do minimum. Już realizacja tego fragmentu trzeciej obwodnicy spowoduje odciążenie skrzyżowań w Łagiewnikach oraz ronda Matecznego. Planowana kontynuacja budowy trzeciej obwodnicy spowoduje odciążenie zachodniej części centrum Krakowa – mówi Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu w spółce Trasa Łagiewnicka.

Decyzja o realizacji tej inwestycji poprzedzona była szerokimi konsultacjami z mieszkańcami, w szczególności z tymi, których nieruchomości sąsiadują z inwestycją. Ostateczny kształt Trasy Łagiewnickiej, a szczególnie realizacja tunelu pomiędzy ul. Ludwisarzy a ul. Turonia oraz pod ulicą Rostworowskiego, był wynikiem wypracowanego kompromisu pomiędzy koniecznością rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta a potrzebami lokalnej społeczności. Podobnie zagospodarowanie terenu nad tunelami stanowi element mający na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Dotychczas zagrodzone nieużytki zostaną zagospodarowane w formie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zieleni parkowej. Po wykonaniu tuneli tereny nad nimi zostaną przywrócone do stanu początkowego i zagospodarowane jako tereny zielone, dzięki czemu mieszkańcy zyskają kolejne tereny służące rekreacji.

Trasa Łagiewnicka to nie tylko połączenie drogowe, ale również istotne dla mieszkańców połączenie tramwajowe. Dzięki wykonaniu tunelu tramwajowego wraz z infrastrukturą tramwajową (pętla, przystanki) mieszkańcy południa Krakowa zyskają nowe, szybsze połączenia tramwajowe. Na niektórych trasach czas przejazdu skróci się nawet o około 10–15 minut.

Prace trwają obecnie na całym odcinku robót – od Kurdwanowa do Grota-Roweckiego. Najbardziej zaawansowane są w rejonie ulic Herberta i Witosa oraz na terenie tzw. Białych Mórz, gdzie prowadzone są prace wewnątrz wciąż wydłużanego tunelu. W rejonie ul. Witosa kierowcy już od kilku miesięcy korzystają z nowej jezdni, pod którą wybudowano tunel – w pierwszej połowie roku gotowa będzie druga jezdnia i znajdujący się pod nią tunel – co pozwoli na przywrócenie ruchu dwiema jezdniami. Podobne zaawansowanie prac zostanie uzyskane na węźle zakopiańskim w drugiej połowie 2020 r.

Tunele Trasy Łagiewnickiej budowane są w większości metodą odkrywkową, z wykorzystaniem ścian szczelinowych. – Najpierw wykonujemy ściany szczelinowe tunelu, później na gruncie wylewamy jego strop. Gdy konstrukcja jest gotowa, możemy ją zasypać, zagospodarowując teren nad tunelem, np. na boiska sportowe (jak w rejonie ul. Zbrojarzy), bądź na układ uliczny (jak na ul. Zakopiańskiej). Ostatnim etapem jest wydobycie ziemi z tunelu i wykonanie jego infrastruktury – wyjaśnia Krzysztof Migdał.

Tunele Trasy Łagiewnickiej:
- pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta – ok. 200 m;
- dwa w rejonie Białych Mórz, między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II – tunel drogowy i biegnący obok niego tunel tramwajowy będą mieć długość ponad 600 m każdy;
- pod ul. Zakopiańską – ok. 60 m;
- od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową – ponad 500 m;
- pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i ul. 8 Pułku Ułanów – ok. 22 m;
- pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj – ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej (planowana jest na lata 2024-2027).

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.