Myślenice 1Rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego wiaduktu nad Zakopianką, który zastąpi starą konstrukcję w ciągu drogi Myślenice-Polanki. W pierwszej kolejności montowana jest tymczasowa kładka.

Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Konstrukcja kładki wznoszona jest obok istniejącego obiektu. Ułatwi ona pieszym pokonywanie ruchliwej drogi krajowej nr 7 w trakcie rozbiórki istniejącej konstrukcji i budowy nowego obiektu.

Po jej udostępnieniu możliwe będzie rozpoczęcie prac rozbiórkowych starego obiektu. Trwa demontaż barier środkowych i wykonane są nawierzchnie tymczasowe w pasie dzielącym jezdnie, co umożliwi przejazd między dwiema jezdniami Zakopianki. To pozwoli na dojazd do Myślenic mieszkańcom Polanki i Sieprawia. W związku z remontem jezdnia została zawężona oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h.

- Wyzwaniem jest sposób organizacji prac. Zgodnie z przygotowanym projektem organizacji ruchu, prawie cały czas musimy zapewnić przejezdność trzech pasów ruchu. Pozwoli to zminimalizować utrudnienia, ale wymaga podziału zadania na kilka niezależnych etapów. Zamierzamy zakończyć wznoszenie nowej konstrukcji w czerwcu przyszłego roku - mówił dyrektor ds. realizacji projektów w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak.

Obecny wiadukt w Myślenicach liczy ponad 30 lat. Ekspertyzy wykazały, że obiekt nie spełnia podstawowych wymagań i standardów jakim powinny odpowiadać konstrukcje nad drogami ekspresowymi. Decyzja o jego rozbiórce wynika także ze złego stanu ustroju nośnego wykonanego z belek prefabrykowanych. Nowy wiadukt zaprojektowano jako obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo – belkowej. Nie będzie miał podpory pomiędzy jezdniami drogi krajowej nr 7. Powstanie on w miejscu starego wiaduktu. W zakresie inwestycji wchodzi także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. Inwestycja kosztować będzie blisko 5,9 mln zł. Prace potrwają około 14 miesięcy.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.