contentmap_plugin

warta most dw710Trwają roboty w ramach inwestycji przy budowie nowego mostu na rzece Warcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710. Obok starego obiektu powstaje przeprawa tymczasowa.

Obiekt tymczasowy ma przejąć ruch do 20 ton. Zakończono już pracę przy podporach, a niebawem rozpoczną się roboty przy przęsłach. Kończone są również prace przy dojazdach do tymczasowego mostu. Po zakończeniu tego etapu i dopuszczeniu obiektu do użytkowania, rozpoczną się prace rozbiórkowe przy starym moście.

Realizowana inwestycja:
- rozbiórka starego obiektu (1982 r.) i budowa nowego mostu łukowego o konstrukcji stalowej – długość 220 metrów,
- budowa mostu tymczasowego wraz z tymczasową drogą objazdową,
- rozbudowa jezdni wraz z poboczami,
- rozbiórka przepustu i budowa nowego z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt,
- budowa przepustu tymczasowego, na czas robót, wraz tymczasową drogą objazdową,
- rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej,
- rozbiórka i budowa zjazdów,
- umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej.

Droga wojewódzka nr 710 to jedna z ważniejszych dróg regionalnych, łączących aglomerację łódzką z zachodnią częścią regionu. Stanowi ona alternatywę dla byłej drogi krajowej nr 12/14 (obecnie DW 482) oraz częściowo również dla trasy S8. W poprzednich latach rozbudowano jej odcinki w Konstantynowie (ul. Łódzka) oraz od Lutomierska przez Kwiatkowice do Szadku.

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego wartość to 36,9 mln zł.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.