contentmap_plugin

19449Na nowe tymczasowe rondo w Skarżysku-Kamiennej wybudowane na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 7 i ulicy Paryskiej przekierowany został ruch w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku.

 

Zmiana organizacji ruchu umozliwi budowę docelowego ronda w obecnym śladzie drogi krajowej nr 7, której fragment w przyszłości stanowić będzie drogę dojazdową do węzła Skarżysko Zachód. Po planowanym jeszcze latem przełożeniu ruchu na docelowe rondo wykonawca przystąpi w tym miejscu do prac na ciągu głównym drogi ekspresowej S7. W tym samym czasie planowana jest również zmiana organizacji ruchu na początku budowanego odcinka przy granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, co umozliwi wykonanie połączenia budowanej drogi ekspresowej z już istniejącą trasą biegnącą od Radomia.

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S7 granica województwa - Skarżysko kontynuowane są prace ziemne. Wykonawca prowadzi roboty przy przygotowaniu podłoża pod nasypy, przy formowaniu nasypów, wymianie gruntów, układaniu materaców odwodnieniowych. Dokonuje przełożeń gazociągów i wodociagów. Roboty przy obiektach inżynierskich weszły w etap zbrojenia i betonowania fundamentow, przyczółków i podpór.

O inwestycji
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej. Nowy odcinek o długości 7,6 km połączy wybudowany w 2017 fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.