W połowie listopada brytyjski resort transportu opublikował wytyczne, które mają pomóc zmniejszać zatłoczenie na drogach oraz przyspieszać i usprawniać prowadzenie robót drogowych. Siedem poradników, przeznaczonych dla przedsiębiorstw oraz zarządców dróg odpowiedzialnych za wykonywanie prac drogowych, ma zapewnić skuteczność oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Szacuje się, że opóźnienia w realizacji robót drogowych kosztują gospodarkę około 4,3 mld funtów rocznie. Wytyczne powstały dzięki współpracy Ministerstwa Transportu i Transport for London (TfL), instytucji odpowiedzialnej za większość środków komunikacji publicznej w Londynie. Prowadzona wspólnie inicjatywa badawcza kosztowała około milion funtów.

Brytyjski minister transportu Robert Goodwill przyznał, że zatory na drogach i opóźnienia jakie powodują  to nie tylko problem kierowców, bo kosztują one gospodarkę miliardy funtów rocznie. Według niego Wytyczne będą niezastąpionym przewodnikiem dla wszystkich wykonujących prace drogowe, zapewnią bezpieczeństwo i terminowość prowadzonych prac.

Jedną z rekomendowanych metod ograniczania zatorów jest technika „wiercenia i ekstrakcji próżniowej”, nazywana czasem laparoskopią drogową. Sposób, który został opracowany dla firm gazowniczych w USA, umożliwia dostęp do podziemnych rur i zaworów bez powodowania dużych szkód w infrastrukturze.

Inna metoda skraca czas wykonywania prac z pięciu dni do zaledwie połowy dnia. Szacuje się, że dzięki temu od kwietnia 2011 roku do marca 2014 roku udało się ograniczyć opóźnienia w transporcie publicznym o 5670 dni. Kolejna innowacyjna technika to np. mapowanie podziemnych rur i kabli, aby przedsiębiorstwa dokonujące napraw wiedziały dokładnie, gdzie muszą kopać, żeby je odnaleźć.

Leon Daniels, dyrektor zarządzający w TfL, potwierdził, że źle zaplanowane roboty mogą doprowadzić do znacznych opóźnień i być powodem frustracji użytkowników dróg. Podkreślił, że Londyn jako pierwszy w Wielkiej Brytanii wprowadził programy, w których warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie robót drogowych i zajęcie pasa drogowego są uzależnione od uciążliwości robót. Oba programy przyczyniły się do zmniejszenia liczby prac prowadzonych w godzinach szczytu, poprzez zachęcanie firm do współpracy między sobą i z zarządcą drogi oraz do rozwijania nowych, innowacyjnych metod. Opublikowane niedawno wytyczne mają dodatkowo pomóc wykonawcom i zarządcom dróg w Wielkiej Brytanii w zapobieganiu zatorom i utrzymaniu płynności ruchu.

Bob Collins, dyrektor wydziału infrastruktury w firmie TRL dodał, że opracowanie wytycznych to duży krok naprzód dla całej branży. Dzięki nim władze lokalne poznają rozwiązania, które uczynią drogi przyjaznymi dla kierowców.

Poradniki (robocze tłumaczenie tytułów):
1.    Stosowanie techniki wiercenia i ekstrakcji próżniowej w robotach drogowych
2.    Stosowanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym w robotach drogowych
3.    Stosowanie mieszanek cementowych w robotach drogowych
4.    Stosowanie tymczasowych mieszanek wypełniających w robotach drogowych
5.    Stosowanie tymczasowych płyt przykrywających podczas prowadzenia prac drogowych
6.    Mapowanie infrastruktury podziemnej
7.    Wprowadzenie wydłużonego czasu pracy podczas wykonywania robót drogowych

Źródło: Department for Transport, UK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.