ul. Włodarzewska objazd zamkniętego odcinkaRuszają prace związane z przebudową ul. Włodarzewskiej. Od wtorku, 5 marca na odcinku od ul. Drawskiej do Zadumanej obowiązuje jeden kierunek ruchu – w stronę Al. Jerozolimskich.

 

Dzielnica Ochota przebuduje ul. Włodarzewską na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich. Oczekiwana przez mieszkańców Ochoty inwestycja poprawi obsługę komunikacyjną rozrastających się Szczęśliwic. Projekt przewiduje kompleksową modernizację ulicy, m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i odwodnieniem, chodników z płyt betonowych, wytyczenie kilkudziesięciu miejsc parkingowych i posadzenie zieleni, m.in. klonów, berberysów i krzewów różanych. Na bezpieczeństwo ruchu wpłyną m.in. wyspowe progi zwalniające, specjalnie wyprofilowane przystanki autobusowe z separatorem rozdzielającym pasy jezdni i wytyczenie przejść dla pieszych po obydwu stronach skrzyżowania z ul. Drawską. Projekt zmian powstał w ramach konsultacji z okolicznymi mieszkańcami. Jesienią odbyło się spotkanie informacyjne, zbierano także uwagi mieszkańców.

Prace budowlane zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym (od 5 marca) ruszą na odcinku od ul. Drawskiej do Zadumanej. W kolejnych etapach prace obejmą odcinki pomiędzy ulicami Usypiskową i Przy Parku, od ul. Przy Parku do Drawskiej i od Zadumanej do Al. Jerozolimskich. Roboty będą realizowane przy wyłączeniu z ruchu połowy szerokości jezdni i zachowaniu ruchu jednokierunkowego w stronę Al. Jerozolimskich. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami Łopuszańską i Grójecką lub Śmigłowca – Drawska – K. Dickensa. Ruch autobusów, ruch lokalny i dojazd do posesji, będą utrzymane przez cały czas poza okresem wakacyjnym 2019 r., kiedy całkowicie zamknięty będzie odcinek pomiędzy ul. Zadumaną i Al. Jerozolimskimi. Ruch pieszych, w zależności od postępu robót, będzie odbywał się jedną stroną ul. Włodarzewskiej. Wszystkie prace zakończą się pod koniec maja 2020 r.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.