edroga001Zakończyły się remonty dróg na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Odnowiono nawierzchnie na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej oraz odcinkach dróg nr 562 (w kierunku Płocka) i 541 (w kierunku Kamienia Kotowego) w miejscowości Lenie Wielkie. Po mieście podróżuje się bezpieczniej i wygodniej.

 

Przez Dobrzyń nad Wisłą przebiega droga wojewódzka nr 562. Komunikuje ona między innymi Włocławek i Płock wzdłuż północnego brzegu Zalewu Włocławskiego. W tym roku do remontu wytypowano 3-kilometrowy odcinek z Dobrzynia nad Wisłą do miejscowości Lenie Wielkie wraz z fragment drogi wojewódzkiej nr 541.

Największy zakres robót realizowano w samym Dobrzyniu nad Wisłą, na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej. Starą nawierzchnię usunięto i ułożono nową warstwę ścieralną. Wyregulowano też wszystkie studnie i kratki. Na koniec wymalowano czytelne oznakowanie poziome, w tym przejścia dla pieszych.

Wyremontowano też odcinek poza miastem w kierunku miejscowości Lenie Wielkie na długości 1,7 km. Tam ułożono tak zwany mikrodywanik na zimno. Jezdnia zyskała jednolitą fakturę, ale co ważniejsze jest teraz dobrze zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Taki zabieg ogranicza ryzyko powstawania uszkodzeń w kolejnych latach. W ramach tego zadania odnowiono również oznakowanie poziome.

Wszystkie prace zrealizowane zostały w terminie. Nowe nawierzchnie na terenie miasta będą też 4-letnią gwarancją. Remonty kosztowały niespełna 900 tysięcy złotych.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.