contentmap_plugin

edroga318Pierwszy odcinek obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 zrealizuje firma Budimex. Umowa o wartości ponad 66 mln zł już została podpisana. Zadanie obejmuje optymalizację projektu i wybudowanie około 4,4 km drogi wraz z całą infastrukturą.

7 października GDDKiA ogłosiła też przetarg na zaprojektowanie i budowę drugiego, południowego odcinka obwodnicy miasta, od węzła Kępno-Krążkowy do drogi krajowej nr 11.

Postępowanie składa się z dwóch etapów. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu jest możliwe do 10 listopada. Później zamawiający zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert w drugim etapie postępowania.

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty podpisania umowy.

Inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.