DSC0639 2Wojewoda opolski Adrian Czubak zawarł umowę z burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą o dofinansowanie opracowania dokumentacji dla mostu południowego na Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego programu "Mosty dla Regionów".

 

Nowa przeprawa w Krapkowicach jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, o które zabiegali wojewoda opolski i wicewojewoda opolski.

Budowa nowego mostu na Odrze zacznie poprawi jakość życia mieszkańców gminy Krapkowice oraz kilku gmin ościennych, jak również stworzy dobre warunki do wzrostu zatrudnienia i rozwoju regionu.

Jest to jedno z ważniejszych rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla Krapkowic i Gogolina, ale całego województwa.

Wartość całego zadania to ok. 4,5 mln złotych z czego ok. 3,5 mln złotych to środki budżetu państwa. Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz nadzorem autorskim powinno zakończyć się do końca grudnia 2022 roku.

Źródło: UMWO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.