contentmap_plugin

nowy sacz most18 października w Nowym Sączu podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28" z wyłonionym wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX Sp. z o.o. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę ok. 76,5 mln zł z 10-letnią gwarancją na wykonane prace.

- 10 października informowaliśmy o uzyskanym zezwoleniu wojewody małopolskiego na realizację tej niezwykle ważnej dla Nowego Sącza inwestycji drogowej, a dzisiaj podpisana została umowa z głównym wykonawcą. Przed nami symboliczne wbicie łopaty i możliwie szybko rozpoczniemy prace przy budowie nowego Mostu Heleńskiego wraz z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca - powiedział prezydent Ryszard Nowak.

Budowa nowej, czteropasmowej przeprawy przez Dunajec z dwoma rondami po obu stronach rzeki, znacznie usprawni komunikację w kierunku osiedla Helena - powiedział prezydent Ryszard Nowak.

Źródło: UM Nowy Sącz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.