contentmap_plugin

edroga131- Inwestycja jest jednym z najważniejszych zadań dla regionu, które znajduje się na liście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówił marszałek Adam Jarubas podczas podpisania umowy na realizację budowy obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej.

Wartość robót budowlanych wraz z projektem to prawie 18 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Jędrzejów po zakończeniu inwestycji będzie miał rozwiązany problem komunikacyjny w postaci obwodnic. To zadanie znajduje się na liście 13. priorytetowych inwestycji drogowych w regionie – dodał marszałek Adam Jarubas.  

Projektowana obwodnica Jędrzejowa rozpoczyna się na drodze krajowej nr 78 i biegnie nowym śladem, poza granicami miasta Jędrzejów, a następnie włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768.

- Zbudujemy około 3 kilometry obwodnicy w systemie zaprojektuj i zbuduj. Droga w większości będzie biegła nowym śladem. Inwestycja jest potrzebna, ponieważ poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

W ramach inwestycji zaplanowano: wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem i nośności; budowę nowych odcinków drogi (obwodnica) oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni o dwóch pasach ruchu, opaski asfaltowe i pobocze gruntowe 1,25m; budowę skrzyżowań typu rondo z drogą krajową i drogami wojewódzkimi; budowę dodatkowych pasów ruchu dla kierunku w lewo; budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących; budowę ciągów pieszych; poprawę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę i przebudowę zjazdów; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia; budowę urządzeń ochrony środowiska - przejść dla zwierząt.

Nowy układ komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę miasta. Spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonawcą inwestycji będzie: PRI „FART” Sp. z o. o. Kielce. Droga ma być gotowa z końcem września 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.