contentmap_plugin

edroga036W siedzibie kazimierskiego starostwa podpisana została umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 768 wraz z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej i budową obwodu drogowego w systemie "zaprojektuj – zbuduj”.

Wartość inwestycji, dzięki której wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z centrum Kazimierzy Wielkiej, to kwota ponad 37,7 mln zł. Wykonawcą będzie konsorcjum firm TRAKT i PRI FART Kielce.

- Podpisanie umowy na realizację budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej jest zwieńczeniem kilkunastu lat starań samorządu powiatowego i gminnego. To bardzo ważne zadanie, które będzie miało wpływ na dalszy rozwój tego miasta i tego powiatu pod względem inwestycyjnym i gospodarczym - podkreśla Jan Nowak, starosta kazimierski.

Marszałek Adam Jarubas zaznaczył, że podpisanie umowy dotyczącej budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej jest zwieńczeniem wielu lat przygotowań. Jak podkreślił jest to jedno z trzynastu najważniejszych zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały w planie kierowanym do Unii Europejskiej jako najważniejsze inwestycje w województwie.

W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji budowy obwodnicy m. Kazimierza Wielka na podstawie koncepcji programowo przestrzennej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka" oraz opracowania koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły obwód drogowy.

- Inwestycja rozpocznie się rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 po istniejącym śladzie do projektowanego skrzyżowania typu rondo na wjeździe do Kazimierzy Wielkiej od strony Skalbmierza i Cudzynowic. Dalej odbija na wschód i na odcinku ok. 2,7 km biegnie nowo projektowanym śladem (obwodnica Kazimierzy Wielkiej), przechodząc prze DW 776 w okolicach stadionu miejskiego (gdzie zaprojektowano rondo) włącza się w istniejący przebieg DW 768. Następnie, na odcinku ok. 1,345 km, inwestycja przebiegać będzie istniejącym śladem DW 768. W Kazimierzy Wielkiej zaprojektowano również fragment zachodniej obwodnicy miasta od ul. Koszyckiej (DW 768) do DW 776 skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i T. Kościuszki, odcinek o długości ok. 1,4 km – wyjaśnił Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Planowana droga będzie posiadać parametry drogi klasy G, jezdnię szerokości 7 m wraz z opaskami bitumicznymi oraz drogi serwisowe. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia 2018 roku, natomiast zakończenie robót budowlanych na 31 października 2020 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.