wojwarminsko mazurskieNML 12 lutego warmińsko-mazurski oddział GDDKiA podpisał umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum Porr SA oraz Porr Bau GmbH z Austrii. Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 34 miesięcy za 318,2 mln zł.

 

- To bardzo ważna obwodnica dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, dzięki której odetchną oni od uciążliwości związanych z dużym natężeniem ruchu. Ale to też ważny odcinek nowoczesnej, bezpiecznej drogi na trasie Toruń – Olsztyn – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi przez cztery ronda:
- z drogą łącznikową L1 (włączenie w istniejącą drogę krajową nr 15) oraz drogą powiatową DP 1808 - skrzyżowanie Brzozie Lubawskie,
- z drogą powiatową nr 1335N - skrzyżowanie Kacze Bagno,
- z drogą wojewódzką nr 538 - skrzyżowanie Nowe Miasto Lubawskie,
- z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 15 - skrzyżowanie Bratian.

Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Budowa obwodnicy skróci czasu przejazdu i zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.