made with love from Joomla.it

budowa 05Planowana obwodnica przebiegać będzie po północno-wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne, częściowo zalesione. Jest to jedna z 13 najważniejszych inwestycji drogowych zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, mówił marszałek Adam Jarubas. Budowa drogi spowoduje polepszenie stanu infrastruktury pozwalającej na poprowadzenie ruchu tranzytowego poza miastem, ale także zwiększy dostępność tego obszaru do ciągów transportowych o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym.

Dostępność infrastruktury drogowej, szczególnie stanowiącej połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, wpływa również na rozwój gospodarczy regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

- Na terenie gminy mamy 2 ogromne zakłady gipsowe oraz wiele zakładów metalowych. Dziennie przez centrum miasta przejeżdża po 8 tysięcy samochodów, w tym ponad połowa to samochody ciężarowe. Dlatego bardzo się cieszymy, że rozpoczynamy działania, które zmniejszą ruch i przeniosą ciężkie pojazdy na obwodnicę – tłumaczy burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W projekcie uwzględniona jest budowa nowej obwodnicy o długości 4,6 kilometra. Ponadto jest przewidywana rozbudowa drogi 737 miedzy Pińczowem a Buskiem. W kierunku miejscowości Pasturka będzie gruntownie przebudowana istniejąca droga, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz chodniki.

- Sam proces projektowania wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej potrwa do końca kwietnia 2018 roku. Planowany termin zakończenia budowy przewidujemy na październik 2019 roku. Prace odbędą się etapowo, tak aby prowadzony ruch na tym odcinku mógł się odbywać – dodaje zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Karol Rożek.

Wykonawcą inwestycji będzie Firma TRANZIT Sp. z o.o. Wartość zamówienia to ok. 38 mln zł.

Źródło: Urzą Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.