edroga001Za około dwa lata gotowy będzie kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. To fragment nowej trasy na południu miasta, który skomunikuje ul. Grota- Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 oraz ul. Buforową.

 

Budowę nowego 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej prowadzić będzie firma BUDIMEX. Koszt inwestycji to około 31 mln zł.

- Umowa, którą podpisaliśmy z wykonawcą została zawarta w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Oprócz nowej drogi powstaną tam także chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne i oczywiście pasy zieleni – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej stanowić będzie przedłużenie istniejącej już 13- kilometrowej drogi okalającej aglomerację Wrocławską od strony południowo-wschodniej.
Pierwotnie planowano budowę całego odcinka od ul. Karkonoskiej do ronda w Żernikach. Jednak ze względu na przedłużające się procedury i protesty mieszkańców miejscowości Wysoka zadanie podzielono na dwa krótsze fragmenty - ten łączący ul. Grota Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 i ul. Buforową oraz z ul. Karkonoskiej do Buforowej.

- Jeśli chodzi o ten drugi odcinek, to aktualnie trwa procedura przetargowa, także w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęła się jeszcze w marcu, jednak ze względu na wiele pytań, które wpłynęły do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei - w sumie ok. 430 - cały proces się wydłuża. Mamy nadzieję na zakończenie tego postepowania z końcem sierpnia – wyjaśnia Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Pieniądze na budowę kolejnych odcinków wschodniej Obwodnicy Wrocławia pochodzą z budżetu województwa oraz z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.