contentmap_plugin

budowa 04GDDKiA podpisała już umowę na budowę drogi ekspresowej S7 Skomielna - Rabka Zdrój i drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Chabówka. Po przeanalizowaniu ofert od 13 wykonawców okazało się, że najkorzystniejszą złożyła włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu. Zaoferowała cenę około 615 mln zł i realizację drogi w ciągu 22 miesięcy oraz gwarancję jakości wynoszącą 10 lat.

Na 6,1 km odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki, oprócz dwujezdniowej drogi, wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „Skomielna Biała” i „Zabornia”. Na węźle „Skomielna” będą zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, natomiast na węźle „Zabornia” zjazdy na Nowy Targ i  Chyżne. Górzyste ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy licznych obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej, czyli ok. 2,3 km poprowadzona będzie na wiaduktach.

Wykonane muszą być także roboty drogowe w zakresie:
- rozbudowy drogi krajowej nr 28,
- rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 7,
- rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 47,
- budowy MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
- budowy murów oporowych,
- budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg lokalnych gminnych, powiatowych,
- budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
- budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
- budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
- budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
- organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
- budowy i przebudowy sieci i kanalizacji,
- urządzeń ochrony środowiska i prac wykończeniowych.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.