contentmap_plugin

edroga151Zarząd Województwa Śląskiego podpisał w Rudzie Śląskiej umowę na dofinansowanie dwóch odcinków trasy N-S, która połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4.

- W kwietniu Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 siedmiu projektów drogowych – mówiła wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek. - Z kwoty ponad 820 mln zł, która była do podziału, aż 136 mln zł trafiło do Rudy Śląskiej. Wśród przedsięwzięć drogowych wybranych do dofinansowania znalazł się bowiem pierwszy etap budowy trasy N-S. Bez tak znacznego unijnego wsparcia jej budowa byłaby niemożliwa, koszt przewyższa możliwości miasta.

Droga wojewódzka 925, przebiegająca przez Rudę Śląską, łącząca Bytom z Rybnikiem, stanowi główną linię komunikacyjną miasta. Jednocześnie przecina dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne Aglomeracji Górnośląskiej: DTŚ i autostradę A4, stanowiąc jedyne bezpośrednie połączenie obu tych dróg na terenie Rudy Śląskiej. Funkcjonowanie takiego układu powoduje, że na tym odcinku występuje znaczne natężenie ruchu, na granicy przepustowości, które prowadzi do utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4, bezkolizyjne połączenie DTŚ z autostradą A4 w węźle „Wirek” (docelowo po zrealizowaniu I i II etapu), zwiększenie przepustowości DW 925 na kierunku północ-południe, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja, skrócenie czasu przejazdu pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w ciągu ul. 1 Maja i trasy N-S.

Zakończenie budowy pierwszego z etapów budowy planuje się na sierpień bieżącego roku, kolejnego - na 2018 rok.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.