1 29715Umowa na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku od Kłodzka do Szczytnej o długości ok. 13 km została podpisana. To jeden z dwóch odcinków DK 8, które zostały przewidziane do rozbudowy.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję środowiskową, wykona projekt budowlany, uzyska decyzję ZRID, wykona projekt wykonawczy i materiały przetargowe.

Umowa na prace projektowe dla rozbudowy drugiego odcinka DK8, tj. odcinka od Dusznik Zdroju do Kudowy Zdroju, o długości ponad 16 km, zostanie podpisana w najbliższych dniach.

Celem inwestycji jest rozbudowa DK8 na odcinkach od Kłodzka do Szczytnej i od Dusznik Zdroju do Kudowy Zdroju o łącznej długości ok. 30 km.

Inwestycja będzie obejmować:
- rozbudowę drogi wraz z korektą łuków, dobudowę pasów ruchu powolnego oraz podniesienie nośności konstrukcji jezdni do 11,5 tony,
- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,
- budowę/przebudowę ciągów pieszych lub/i rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę kanałów technologicznych.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Szczytna i Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu wynikających z uszkodzeń nawierzchni oraz do usprawnienia i uporządkowania ruchu pieszego. Rozbudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie szybko rosnącego natężenia ruchu.
Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK8 na odcinku Kłodzko-Szczytna to wrzesień 2021 roku.

Wojewoda przypomina, że obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK8 do parametrów drogi klasy S na odcinku od Wrocławia do Kłodzka.

Źródło: DUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.