contentmap_plugin

edroga34231 października o godzinie 11.30. w ratuszu miejskim w Łomży nastąpi uroczyste podpisanie umów na realizację drogi ekspresowej S61 na odcinkach Kolno – Stawiski (odc. V) oraz Stawiski – Szczuczyn (odc. VI).

Oba podpisywane kontrakty budowlane są warte łącznie przeszło 630 milionów złotych. Tym samym do realizacji wchodzą kolejne 34-kilometry drogi ekspresowej S61 od węzła „Kolno” (na północ od Łomży) aż do istniejącej obwodnicy Szczuczyna, gdzie również trwa realizacji drugiej jezdni.   

Inwestycje prowadzone są w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcy zadeklarowali ukończenie zadania w okresie 31 miesięcy od podpisania umowy, w tym 15 miesięcy na okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz 16 miesięcy (nie wliczając okresów zimowych) na czas wykonywania robót wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

Oba odcinki drogi ekspresowej będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2 x 2), szerokość pasa rozdziału 5 metrów (pas zieleni), nawierzchnię z betonu cementowego, kategorię ruchu KR 6 i KR 7 oraz obciążenie maksymalne - 115 kN/oś. Trasa powinna być gotowa w IV kwartale 2020 roku.

Odcinek V o dł. 16,4 km realizować będzie za 288,3 mln zł firma Strabag, natomiast odcinek VI o dł. 18 km – za 342,32 mln zł – firma Budimex.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.