edroga11519 lipca podpisana została umowa na projekt i budowę drugiego z trzech warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Wykonawcą ok. 23-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 będzie konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok.

 

Wartość zadania wynosi ok. 685,9 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w trzecim kwartale 2021 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w trzecim kwartale 2021 r.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S61 oraz S16 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzeł Ełk Wschód.

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:
1. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
2. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o dł. ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
3. węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

Dwa tygodnie temu podpisana została umowa na projekt i budowę odcinka Wysokie – Raczki. Na podpisanie umowy oczekuje jeszcze realizacja odcinka Szczuczyn – węzeł Ełk Południe.

Obecnie w realizacji jest 165 km drogi ekspresowej S61 za ok. 4 mld zł, kolejne 36 km przed podpisaniem umów na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł.

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od w. Powązkowska w Warszawie do końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku kierowcy pojadą brakującymi odcinkami od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odcinek Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.