A120podpisanie20umowy 01Wszystkie odcinki autostrady A1 są już w realizacji. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na ostatni odcinek złożyła firma Mirbud, a wartość kontraktu to 857 mln zł. Odcinek Piotrków Trybunalski - Kamieńsk to najdłuższy odcinek realizacyjny A1 na terenie województwa łódzkiego i liczy ponad 24 km. Wszystkie pozostałe w obu województwach (łódzkim i śląskim) są już w fazie budowy.

 

Powtórne postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę odcinka węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk trwało tylko cztery miesiące od ogłoszenia do podpisania umowy. Było to możliwe dzięki nowemu harmonogramowi narzucającemu szybsze procedowanie postępowań. Skracanie czasu postępowań to jedno z działań jakie wpływa na stabilizację rynku budowlanego i późniejszą płynność realizacji inwestycji.

W przetargu złożono pięć ofert. Kosztorys wyniósł 896 792 091,14 zł (brutto). Ceny ofert mieściły się w granicach 96 – 171 proc. budżetu zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: 55 proc. cena, 45 proc. kryteria jakościowe (wśród nich: przedłużenie okresu gwarancji, równość podłużna, termin realizacji, zagospodarowanie gruntu rodzimego, przejęcie ryzyka pogodowego).

Budżet pierwotny z 2018 r. na roboty wynosił ok. 943 mln. Jednak w poprzednim postępowaniu, gdzie wybrano ofertę firmy Intercor (za kwotę 650 mln zł) oferent odstąpił od podpisania umowy. GDDKiA zoptymalizowała zakres prac związanych z realizacją zadania oraz wykonała część dokumentacji samodzielnie, co mimo aktualizacji budżetu pozwoliło zmniejszyć go do poziomu ok. 897 mln zł i ostatecznie podpisać umowę z firmą Mirbud na kwotę ok. 857 mln zł.

Ważnym aspektem jest wpisanie do kontraktu „kamienia milowego” jaki wykonawca ma spełnić. Jest to udostępnienie kierowcom jednej jezdni, ale z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków jeszcze przed na końcem 2021 r.

W przypadku pozostałych, czterech odcinków między Częstochową i Tuszynem będących w budowie, wykonawcy weszli na budowę średnio po 8 miesiącach od podpisania umowy. Według kontraktu, na projektowanie i uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) przewidziane jest 17 miesięcy. Planowany termin oddania w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk to przełom 2022/2023 r. Pozostałe cztery odcinki między Częstochowa i Tuszynem, które są w budowie powinny zostać udostępnione kierowcom w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach przed końcem 2021 r.

Podpisanie umowy przypieczętowało połączenie A1 w całość stanowiącą komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga poprawi nie tylko sam komfort podróży ale radykalnie zmienią się również bezpieczeństwo i przepustowość trasy. W miejsce dwujezdniowej drogi krajowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej, pojawi się nowoczesna autostrada z trzema pasami ruchu. To zwiększy przepustowość nowej trasy o ok. 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Z kolei betonowa nawierzchnia, według ocen specjalistów, powinna wytrzymać bez poważniejszych zabiegów remontowych 30-40 lat.

Znikną skrzyżowania jednopoziomowe, które były źródłem wielu kolizji i zdarzeń drogowych. Na nową trasę będziemy mogli dostać się za pośrednictwem wygodnych i bezpiecznych węzłów bezkolizyjnych. Ruch lokalny zabezpieczą nowoprojektowane drogi w sąsiedztwie autostrady. Realizacja tej strategicznej trasy jest, zarówno dla kierowców, inwestora, jak i wykonawców, wyzwaniem szczególnym. Będzie to prowadzona pod ruchem rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 1 do standardu autostrady. Trzeba więc nie tylko prowadzić prace budowlane, ale także zapewnić płynność ruchu i zadbać o bezpieczeństwo tak podróżujących, jak i wykonawców.

Zakończenie budowy tego odcinka i pozostałych fragmentów autostrady A1 pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów, aż do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok. 5 godzin. Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja i Węgry.

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk jest najdłuższym odcinkiem realizacyjnym na terenie województwa łódzkiego i liczy ponad 24 km. Na skrzyżowaniu z DW 484 powstanie węzeł drogowych, a na całym tym odcinku 72 obiekty inżynierskie: w tym 16 wiaduktów autostradowe, trzy mosty autostradowe i kładka dla pieszych. Zrealizowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska (ekrany przeciwhałasowe, przejścia i przepusty dla zwierząt w tym jedno duże nad autostradą) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych: w Siomkach, Woli Krzysztoporskiej i Danielowie.

W realizacji są już wszystkie pozostałe brakujące odcinki autostrady A1 od Tuszyna do Pyrzowic.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.