S7 granica swietokrzyskiego zblizenie IIUmowa na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota- Engil Central Europe S.A., która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
• budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
• budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
• budowę dróg dojazdowych,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
• usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
• przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S7,
• budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,
• budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł, a gwarancja jakości 10 lat.

Cały 55,6-kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (włączenie do istniejącego węzła Igołomska) został podzielony na trzy części realizacyjne.

Dla odcinka od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic, długości ok. 23,3 km, 29 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na: projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej.

W przypadku odcinka węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km trwa analiza złożonych przez wykonawców 11 ofert.

Droga ekspresowa S7 powstaje by usprawnić ruch na kierunku północ - południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego.

Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa, odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa. S7 stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Nowa droga ma mieć 8 węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice”, węzeł zespolony „Kraków Grębałów”.

S7 z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Rabki Zdroju

Droga ekspresowa S7 zaczyna się w woj. pomorskim niespełna 18-kilometrowym odcinkiem od węzła Gdańsk Południe do węzła Żuławy Zachód wybudowanym w latach 2009-2012. Kolejny, prawie 40-kilometrowy odcinek węzeł Żuławy Zachód (Koszwały) – węzeł Elbląg Zachód (Kazimierzowo) jest w trakcie budowy. Koniec prac na tym odcinku zaplanowano w tym roku. W woj. warmińsko-mazurskim cała S7 udostępniona jest do ruchu dla kierowców. To blisko 145 km bezpiecznej drogi ekspresowej.

Na północ od Warszawy dwa odcinki: Napierki - Mława i Mława - Strzegowo są już na etapie realizacji. Zakończenie budowy tych blisko 35 km nowej drogi ekspresowej planowane jest w roku 2021. Na kolejne dwa odcinki, od Strzegowa do Płońska (ponad 35 km), trwa procedura przetargowa. Planowane lata realizacji dla tych odcinków to 2018 - 2021. Ekspresowa „siódemka” od Płońska do Warszawy (56,7 km) jest obecnie w przygotowaniu. Kierowcy pojadą nią w 2024 r. W eksploatacji są natomiast odcinki: obwodnica Płońska (4,3 km), Ostrzykowizna - Czosnów (14,6 km) oraz nieco ponad 4-kilometrowy odcinek węzeł Łopuszańska – węzeł Opacz. Na południe od Warszawy powstają już trzy odcinki S7 pomiędzy węzłem Warszawa Lotnisko a obwodnicą Grójca (29,3 km) oraz obwodnica Radomia (24,6 km). W eksploatacji pozostaje 44-kilometrowy odcinek od obwodnicy Grójca do Jedlińska oraz prawie 22- kilometrowy od Radomia do granicy woj. mazowieckiego.

Na terenie woj. świętokrzyskiego kierowcy mogą już jeździć odcinkami: od Skarżyska-Kamiennej do południowego końca obwodnicy Kielc (46,5 km), obwodnicą Jędrzejowa (2,4 km) i blisko 20-kilometrowym fragmentem S7 od Jędrzejowa do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W realizacji są: granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna (7,6 km, oddanie do ruchu w 2020 r.) oraz Chęciny – Jędrzejów (20,9 km, zakończenie prac w 2018 r.).

Na terenie woj. małopolskiego 55 km drogi ekspresowej S7 jest w trakcie procedury przetargowej, blisko 17 km w realizacji, a ponad 22 km w eksploatacji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.