edroga001Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę na zaprojektowanie ul. 8 Pułku Ułanów. Nowa droga połączy ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Grota Roweckiego, Brożka i Kapelanka. Wykonawca wycenił prace projektowe na 1,3 mln zł.

 

– Zadaniem wybranej przez komisję przetargową firmy będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie”, złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID, a następnie uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji – mówi Iwona Król, dyrektor ZIM w Krakowie.

W celu sprawnej realizacji zadania, ulica 8 Pułku Ułanów została podzielona na cztery odcinki. Zgodnie z umową, wnioski o ZRID dla wszystkich czterech odcinków powinny zostać złożone w tym roku. Planuje się, że w kolejnym roku – po uzyskaniu decyzji ZRID – ZIM w Krakowie ogłosi przetarg na roboty budowlane.

Ulica 8 Pułku Ułanów, która połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka, Brożka i Grota Roweckiego, ma za zadanie usprawnić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Nowa droga poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza (po jednym pasie w każdą ze stron).

Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. Osoby podróżujące jednośladami zyskają szybkie połączenie z centrum miasta, bowiem wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów powstanie ścieżka rowerowa. W ramach zadania powstaną oczywiście chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.