contentmap_plugin

edroga24317 lipca Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w imieniu samorządu województwa śląskiego, podpisał umowę na przebudowę DW 793. Kosztem 36 mln złotych trasa, na odcinku liczącym 5,4 km od Żarek do Myszkowa, zostanie całkowicie rozebrana i wybudowana od nowa. Powstanie nowa konstrukcja drogi, odwodnienie, ścieżka pieszo-rowerowa. Odbudowane będą istniejące zjazdy do posesji.

Zadanie wykona konsorcjum firm Drog-Bud Sp. z o.o. i Nowak Mosty Sp. z o.o., które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ok. 30 mln zł. Pozostałe ok. 6 mln zł pochodzić będzie z budżetu województwa śląskiego.

Inna umowa podpisana z konsorcjum przewiduje także przebudowę kolejnego odcinka DW 793, liczącego 2,1 km, między Janowem a Złotym Potokiem. Tu także przebudowana będzie cała konstrukcja drogi. Powstaną nowe zjazdy do posesji i pozostałe elementy. Koszt przebudowy tego odcinka wyniesie nieco ponad 9,7 mln zł. Pieniądze w całości pochodzić będą z budżetu województwa śląskiego.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.