edroga00118 maja podpisana została umowa na rozbudowę odcinka DK 94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (5,8 km). Wykonawcą prac jest firma Budimex S.A., która zrealizuje tę inwestycję za niespełna 116 mln zł w terminie 34 miesięcy. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

 

- Podpisana umowa jest przykładem na to, że wspólne starania strony rządowej i samorządowej przynoszą efekty. Pokazuje to także, że realizujemy nie tylko te duże inwestycje, ale nie zapominamy też o tych mniejszych. Mniejszych, jednak nie znaczy mniej ważnych - powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, który wziął udział w uroczystości. - Tylko równomierny rozkład środków finansowych pozwala na zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i dobre skomunikowanie Polski a w tym konkretnym przypadku na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców miasta i powiatu – dodał minister.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94, tzw. obwodnicy miasta Łańcuta, realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Oznacza to, że wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek DK94.

- Cieszymy się z powierzenia nam realizacji tej inwestycji. Będziemy się starali minimalizować uciążliwości, jakie nieuchronnie towarzyszą tego typu budowom i o ile w trakcie nie pojawi się nic nieprzewidywalnego, zakończymy prace w terminie – podkreślił Artur Popko, członek zarządu Budimex SA.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem dzielącym, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK 94.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych (6 rond jednopasowych i 1 skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), skrzyżowanie DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i DP 1520 R. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.