mapa S19 Kamien Sokolow21 grudnia podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości 8 km. Oznacza to, że obecnie w realizacji znajdują się już wszystkie odcinki trasy pomiędzy Lublinem a Sokołowem Małopolskim o łącznej długości ponad 131 km.

 

- Podpisujemy dzisiaj ostatnią umowę na realizację S19 na północ od Rzeszowa. Udowadniamy tym samym, że pracujemy dla Polski i Polaków. Pokazujemy, że Via Carpatia jest dla nas priorytetem, a dzięki determinacji wielu osób, dla których jest to przedsięwzięcie strategiczne, udaje nam się realizować ten jakże ważny szlak komunikacyjny – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą odcinka S19 zlokalizowanego na terenach gmin Sokołów Małopolski i Kamień jest firma Budimex SA. Wartość umowy opiewa na 286,4 mln zł brutto. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 34 miesięcy z uwzględnieniem przerw zimowych na etapie prac budowlanych. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa drogi wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, a także węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ. Zbudowane zostaną też miejsca obsługi podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego. Przewidziano również budowę 10 obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym urządzeń ochrony środowiska.

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego oddano do użytku około 30 km drogi ekspresowej S19 w pobliżu Rzeszowa. W realizacji znajduje się ponad 54 km tego szlaku od granicy województwa lubelskiego do Sokołowa Małopolskiego. Dla 5 odcinków trasy, od węzła Rzeszów Południe do granicy w Barwinku, o łącznej długości ponad 85 km, opracowywane są koncepcje programowe.

W realizacji znajduje się także 77 km drogi S19 na Lubelszczyźnie, od Lublina do granicy województwa podkarpackiego. Dla odcinka Kraśnik - granica województwa podkarpackiego o długości 35 km wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w grudniu planowane jest złożenie wniosków o wydanie ZRID dla odcinka od Lublin - Kraśnik o długości 42 km.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.