contentmap_plugin

droga betonowa 128 stycznia w Białymstoku podpisana została umowa na realizację odcinka S8 Wyszków - Poręba. Niespełna 13-kilometrowy fragment drogi ekspresowej, który wybuduje firma Skanska, będzie kosztował 334,7 mln zł.

Odcinek Wyszków - Poręba będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego. Powstaną  trzy węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba”. Umowa przewiduje też budowę i  przebudowę dróg poprzecznych, dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z inwestycją, a także 2 punktów kontroli pojazdów. Powstanie też 35 obiektów inżynierskich.

Droga zostanie wygrodzona, przewidziane są urządzenia ochrony środowiska - przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz nasadzenia zieleni kompensacyjnej i osłonowo-izolacyjnej, przy przejściach dla zwierząt, a także  ozdobnej i funkcjonalnej,

Zgodnie z umową inwestycja ma być gotowa w połowie lipca 2018 roku (22 miesiące od chwili podpisania umowy - nie wliczając okresów zimowych). Od grudnia ubiegłego roku trwa już niezbędna wycinka drzew kolidujących z planowaną drogą (na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe).  

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.